W fundacji realizujemy kursy języka polskiego dla obcokrajowców na poziomach od A1 do B2.

Obecnie prowadzimy 10 grup języka polskiego, są to:

  • A1 – dwie nieodpłatne grupy języka polskiego na poziomie A1. Zajęcia odbywają się w tygodniu. Lektorka: Elvira Nauman
  • A1 – nieodpłatna weekendowa grupa języka polskiego na poziomie A1 z zajęciami w soboty. Lektorka: Elvira Nauman
  • A2 – nieodpłatna grupa języka polskiego A2. Lektorka: Agnieszka Ptaszyńska
  • B1 – dwie nieodpłatne grupy na poziomie B1. Jedna grupa ma zajęcia rano, druga popołudniami. Lektorki: dr Aleksandra Wojciechowska oraz Agnieszka Ptaszyńska
  • B2 – nieodpłatna grupa na poziomie B2. Zajęcia są popołudniami. Lektorka: Barbara Majewska-Kosik
  • grupa dziecięca – dzieci uczą się języka polskiego dwa razy w tygodniu popołudniami. Lektorka: Joanna Wójcik
  • grupa młodzieżowa – nastolatkowie uczą się języka polskiego dwa razy w tygodniu popołudniami w bibliotece na pl. Metziga 27 w wypożyczalni młodzieżowej. Lektorka: Joanna Wdowiak

Wszystkie zajęcia, oprócz grupy młodzieżowej, odbywają się w siedzibie Fundacji Leszno dla Ukrainy na ul. Słowiańskiej 10.

Czy można dołączać na zajęcia?

Obecnie są wolne miejsca na w grupach A2, B1 oraz B2. By się zgłosić należy przyjść do Fundacji Leszno dla Ukrainy w godzinach 10:00-14:00 (we wtorek 15:00-18:00), zadzwonić pod numer 690 465 599, lub napisać email: fundacja@lesznodlaukrainy.pl.


Sponsorzy i partnerzy kursów języka polskiego dla migrantów

Nie moglibyśmy prowadzić kursów języka polskiego, gdyby nie pomoc zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych. Dziękujemy:

-Fundacja Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, dzięki którym realizujemy aż 6 kursów języka polskiego

-Stowarzyszenie Centrum PISOP. We współpracy w ramach “Bezpieczna przystań. Program Wielkopolska – wspólna przyszłość współfinansowany z Funduszu azylu i migracji oraz z budżetu państwa.”

-Fundacji NIWA i Franklin Templeton, które dzięki swoim darowiznom już od roku wspierają kursy języka polskiego w Lesznie